bigben

  Non quid sed quando valet


John A. Michon

Selected Writings 

Criminality and Law Enforcement 

Criminology was my 'second major' during my studies in Urecht in the 1950s. Some of my earliest publications dealt with the question how the seriousness of criminal offenses is quantified by legal experts and the general public. After that I forgot about this challenging domain altogether, until some 40 years later, in 1992, I was invited to become the first director of a newly established NWO research institute for studying criminality and law enforcement from an interdisciplinary perspective.This appointment gave me an excellent opportunity to import a variety of new perspectives into an area that, at least in the Netherlands, has long been dominated by social scientists working in a somewhat isolated corner of the legal territory. But it also allowed me to reconsider my old favorite, the scaling of criminality.

 • Criminality and law enforcement: A behavioral view (2003)  [PDF 2756 kB]  vlag GB
  Criminaliteit en rechtshandhaving: In de justitiële waagschaal (1999) [PDF 235kB]  vlag NL
  Based on a lecture presented by the author on the occasion of his retirement as Director of the Netherlands Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement NSCR, in November 1998.  It offers an analysis of the fragmented state of contemporary criminology, and outlines four psychological inroads into this tormented field: psychobiological, computational, ergonomical and dynamic. An extended version of that lecture appeared in Dutch as part  of a report concerning the future of the behavioral sciences published by the Advisory Council for Science and Technology Policy AWT (see: Gedragswetenschappen in context (1999). 

 • Biopsychologische determinanten van antisociaal en crimineel gedrag [PDF 420kB]   vlag NL
  [Biopsychological determinants of antisocial and criminal behaviour]
  Descriptive text forthcoming

 • De subjectieve vergelijking van misdrijven (1970) [970kB]  vlag NL
  [A subjective comparison between criminal offences]. Deze tekst behelst een niet eerder gepubliceerde studie over de ‘waardering’ van misdrijven door juristen, hen die het willen worden, reclasseringsambtenaren en leken. Deze studie werd verricht in de periode 1966-1968, deels als stageonderzoek van de tweede auteur en deels als episode in een inmiddels — we noteren thans 2008 — vijftigjarige belangstelling van de eerste auteur voor de wijze waarop oordelen over aard en ernst van misdrijven tot stand komen. De hier voorliggende reconstructie verschilt van het originele, interne slechts in opmaak (paginering en de vormgeving van tabellen en figuren) en redactionele correcties. Op enkele punten zijn bovendien tekstuele wijzigingen aangebracht als daarmee de begrijpelijkheid van de uitleg gediend werd. De gegevens, de bewerkingsmethoden en de discussie van de resultaten zijn niet gewijzigd. Hiermee is beoogd het historisch karakter als één van de vroegste uitingen van gedragswetenschappelijk geïnspireerd kwantitatief criminologisch onderzoek in Nederland te behouden.