bigben

  Non quid sed quando valet


John A. Michon

Facts and Opinions

Current Affair

 13 January 2010

Geestdrift: Wat cognitiewetenschappers bezielt

In het boek 'Geestdrift: Wat cognitiewetenschappers bezielt' interviewt wetenschapsjournalist
Bennie Mols verschillende cognitiewetenschappers. De lezer krijgt een levendig aanbod van wetenschappers opgediend die vanuit diverse disciplinaire achtergronden, leeftijdsfasen en
carrièrestadia aan de kernvragen van de cognitiewetenschap werken.

Omslag Geestdrift

Het boek is geschreven in opdracht van de programmacommissie van het NWO-programma Cognitie en men kan het kostenloos bestellen bij NWO.

 

20 November 2008

The following discourse represents a 'try out'.
The reader may decide whether it constitutes a current 'current affair'.

Op zoek naar de duurzame tijd  [20-11-2008]  vlag NL
In een wereld waarin tijd en geld uitwisselbare grootheden lijken te zijn spelen begrippen als 'tijdmanagement' en 'onthaasting' een prominente rol. Deze beschouwing is een beknopte versie van mijn bijdrage aan een symposium over Temps et Globalisation dat -- met de millenniumwisseling in zicht -- plaats vond in Parijs op 3 november 1999 onder auspiciën van de Association pour l'Avancement des Sciences, met medewerking van de International Society for the Study of Time.